รพจศ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มาตรฐาน Presentation Slide

การกำหนดมาตรฐานการบัญทึกfile มีดังนี้

 1. มาตรฐาน ในการบันทึกไฟล์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft office 2003-2010 และมีรูปเอกลักษณ์ขององค์กรใน Slide ดังนี้
   • ชื่อ File: โดยมี Format <รหัสหน่วยงาน>-ปีเดือนวัน-<ชื่อไฟล์> เช่น OPD-570101-การประชุมปรจำฝ่าย
   •  โดยมีการกำหนดรูปแบบตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเก็บไว้ที่                    
                      -  ระบบเอกสารภายใน\-ห้องรวม\_Powerpoint แบบร่างนำเสนอ

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น