รพจศ

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

คำถามงานคุณภาพโรงพยาบาลเจริญศิลป์

ร่วมตอบคำถามงานคุณภาพ ตอบถูกมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมาก

*****ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมตอบคำถาม
*****เฉลย โรงพยาบาลเจริญศิลป์เริ่มเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพครั้งแรก เมื่อ ปี 2544 ค่ะ .^_^

.....ผู้โชคดี นายเอกสิทธิ์ แก้วมีสี, นางพรทิพย์  ลำเพย ***
หมายเหตุ..งานคุณภาพ ขออนุญาต ให้รางวัลเฉพาะท่านที่ระบุตัวตน ที่ชัดเจน เท่านั้นค่ะ ไม่แนะนำให้ใช้นามแฝง..
......คำถามจริงเริ่มวันจันทร์ ที่  22 กันยายน นี้ค่ะ

เงื่อนไขการตอบคำถาม
1. ทุกวันจันทร์จะตั้งคำถามใหม่ แต่ละคำถามท่านมีเวลาเข้าตอบได้ 1 สัปดาห์
2. 1 ท่านสามารถตอบได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ข้อ
3. เฉลยคำตอบทุกวันศุกร์ เวลา ประมาณ14. 00  น. (ถ้าตรงวันหยุดเลื่อนขึ้น 1 วัน)
4. ประกาศผู้ได้รับรางวัลทางเว็ปไซต์ ของ รพ. เวลา ประมาณ 15.00 น.หลังเฉลยคำตอบ รับรางวัลได้ที่ห้องกลุ่มการพยาบาลค่ะ ^^-^^

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

คำสั่ง/ฟังก์ชัน SQL ที่ใช้กันในการเขียนรายงาน

SQL CONCAT
         .ใช้ในการรวมคอลัมภ์หลายๆอันเข้าด้วยกัน
               SELECT
                             CONCAT(String1,String2,...) AS ชื่อใช้อ้าง 
               FROM ชื่อตาราง
             เช่น  SELECT 
                                    CONCAT(pname,fname,lname) AS Name
                      FROM 
                                   person
           ถ้าต้องการให้มีช่องว่าให้ใส่  " " ลงไป เช่น  CONCAT(pname,fname," ",lname) AS Name

SQL GROUP_CONCAT
            ใช้ในการรวมเรคอร์ดหลายๆอันรวมกัน
               SELECT
                             GROUP_CONCAT(คอลัมภ์ที่ต้องการต่อ) AS ชื่อใช้อ้าง 
               FROM ชื่อตาราง
           เช่น
                     SELECT 
                                   hn,GROUP_CONCAT(agent) AS agent
                    FROM
                                opd_allergy

                  WHERE  hn = "0002731"

                              จากข้อมูล   
                             ผลลัพธ์

SQL IN
          ใช้เป็นตัวกำหนดเงือนไขมากว่า 1 ค่า

                  SELECT
                             คอลัมภ์1,คอลัมภ์2... 
               FROM ชื่อตาราง
               WHERE   ตั้งเงื่อนไข  IN(ค่าที่1,ค่าที่2,....)
เช่น 
            ในกรณีที่ไม่อยากเเสดงค่านั้นให้เพิ่ม NOT เข้าไปจะได้ผลตรงข้ามกับค่าข้างต้นคือแสดงทุกค่ายกเว้น person_idที่ 1390และ 9