รพจศ

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเขียนรายงาน HOSxp เบื้องต้น ฉบับที่ 1

  ไม่ว่าโปรแกรมอะไรที่มีการเขียนขึ้นมาใช้ ฟังก์ชันที่ขาดไม่ได้ในการทำงานคือ การออกรายงานวันนี้เรามาดูกันว่าการเขียนรายงานในHosxp ทำอย่างไรบ้าง ในที่นี้ขอข้ามการแนะนำโปรแกรมที่ใช้ออกแบบรายงาน มาเริ่มกันเลย
       1. เข้าโปรแกรมออกรายงานซึ่งมีมาให้พร้อมกับการติดตั้งHoxp เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเลือก Custom Report

        2. ในขั้นแรกให้เลือกรายงานมาสักตัวหนึ่งขึ้นมาก่อน แล้วกด ที่ปุ่มDesign เพื่อเข้าไปเปลี่ยนชื่อ รายงาน แล้วกดปิดรายงานนั้นออกไป
จะมีปุ่มSave Report ขึ้นมาให้ทำการเปลี่ยนชื่อรายงานเป็นอย่างอื่น แล้วกด Save Report ตัวอย่าง เปลี่ยนชื่อจาก CUSTOM-  รายงาน สรุปค่ารักษาพยาบาลส่วนต่าง แยกตามสิทธิเกณฑ์คงค้าง และรายสิทธิ1 >>CUSTOM-รายงานผู้มารับบริการ ที่แผนกผู้ป่วยนอก แล้วบันทึก ระบบจะทำการสร้างรายงาน
ให้ใหม่โดยยังมีรายงานเดิมอยู่ เหมือนกับทำการคัดลอกรายงานในชื่อใหม่

3. ค้นหารายงานที่เราทำการเปลี่ยนชื่อไว้  
กดNext
ให้ทำการวางScript หรือ SQL ที่ทำการQuery แล้วลงไปแทนอันเดิม แล้วให้ลากคลุม Parameterที่จะใช้ส่งค่า แล้วทำการกดปุ่ม + ด้านบน  ถ้าส่งวันที่ไปเวลาเราเรียกใช้รายงานจะมีpop upให้เราเลือกวันที่ไปด้วย เช่น


เลือก NEXT  จะได้ดังรูป คือระบบจะทำตามคำสั่งSQLที่เราวางไว้ก่อนหน้าแล้วแสดงข้อมูลขึ้นมา


แล้วกดปุ่ม Design  แล้วทำการลบข้อมูลเก่าออกให้หมดจะได้หน้ารายงานว่างๆ
จากนั้นให้ทำการลากข้อมูลมาใส่ได้ตามอัธยาศัย ข้อมูลจะอยู่ที่ด้านขวามือ


ทำการpreview ดูก่อนได้แล้วทำการSaveเลย จบขั้นต้นวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Select ข้อมูลให้มี 0ติดมาข้างหน้า เช่น 0000005

จากปัญหาที่เราไม่สามารถเลือกข้อมูลคนไข้ให้ครบ บางที่ใช้ 7 หลัก บางที่ใช้ 9 หลัก แต่บังเอิญทางที่ต้องส่งข้อมูลเขาต้องส่งข้อมูลเป็นเลข 9 หลัก โดยให้เติม 0 เข้าไปข้างหน้า เอาแล้วๆ ทำไงน้อ
ลองใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ปัญหาจะหมดไป

LPAD(String,Lent,Place String)
        string = ฟิวด์ข้อมูลที่เราเลือก
        Lent = ขนาดของตัวเลขที่จะเติมให้เต็ม
        Place String = ตัวอักขระที่จะเพิ่มเข้าไป

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ร่างโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพและการส่งต่ผู้ป่วย 53 แฟ้ม

เข้าไปดูได้ที่นี่

การเพิ่มวัคซีน IPV หรือตัวอื่นๆ

แก้ไขปัญหาพิมพ์ Discharge ผู้ป่วยในไม่ได้(Key violation)


 กรณีพิมพ์เอกสารไม่ได้ ผู้ป่วยใน

วิธีแก้ไขกรณีนี้เหมือนการที่เรา นำค่าว่างที่ไม่มีค่ามาคำนวณ โปรแกรมจึงไม่สามารถคำนวนได้ ถ้าติ๊กตรงนี้จะเหมือนนำข้อมูลมาคำนวณไม่ว่าจะมีค่าหรือไม่ หรือค่าว่างอาจมีการแปลงให้เป็น 0 เพื่อที่จะนำมาคำนวณเงินได้

ปัญหาการดึงคนไข้มาคีย์แล้วดึงไม่ได้

พี่: น้องไอทีพี่ดึงคนไข้มาแก้ไขมาเพิ่มไม่ได้ ดูให้หน่อย แต่ก่อนเคยคีย์ได้
ไอที: สักครู่ครับ
จากปัญหานี้เมื่อไปที่หน้าจอบันทึกของHOSXP จะมีปัญหา ผู้ใช้งานเปิดหน้าค้างไว้เช่น ER

แล้วผู้ป่วยมาตรวจรักษาโรคทั่วไปที่แผนกอื่น แล้วเจ้าหน้าที่จำทำการแก้ไขรายการในผู้ป่วยแผนกอื่น แต่จะทำการเลือกผ่านการคีย์HN จากหน้างานERเลย จะทำได้บ้างไม่ได้ เพราะผู้ป่วยบางคนไม่ได้มีการส่งต่อการรักษาไปที่แผนกนั้นๆจำเป็นต้องเลือก แสดงผู้ป่วยที่ส่งไปห้อง เป็น All  หรือทั้งหมดจึงจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยได้

จากนั้นให้พิมพ์HNลงไป จะทำการหาคนไข้ได้
    เหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถดึงคนไข้ได้ก็เพื่อจะทำให้ผุ้ตรวจรู้ว่าคนไข้อยู่สถานะอะไรอยู่ที่ห้องได๋ การตามหาคนไข้จะได้สะดวกยิ่งขึ้น เพราะต้องให้ผู้ตรวจส่งคนไข้เข้ามาก่อนนั้นเอง

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ดึงข้อมูลผู้ป่วยคลีนิค ASHMA และCOPD

select t.addressid,if(c.clinic="015","โรคหอบหืด(Ashma)","โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)") as clinicopd ,c.hn,CONCAT(pa.pname,pa.fname," ",pa.lname) as paName ,pa.hn,pa.addrpart,pa.moopart,t.full_name from clinicmember c
left OUTER JOIN patient pa ON c.hn=pa.hn
LEFT OUTER JOIN thaiaddress t ON CONCAT(pa.chwpart,pa.amppart,pa.tmbpart) =t.addressid
where c.clinic in("015","016") AND pa.tmbpart in("01","02","03","04","05")