รพจศ

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การ Export data ของ MS SQL Server วันนี้ต้องมาทำการบ้านวิชา Data Warehouse นอกสถานที่กับเพื่อนๆแล้วมีการต้องช่วยกันใส่ข้อมูลในฐานข้อมูล ของMS SQL Server แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นว่า “จะเอามารวมกันท่าไหน” ซึ่งถ้า Export data แบบธรรมดาจะไม่ได้ข้อมูลมาด้วยก็เลยต้องใช้วิธีสร้างสคริปต์แทนค่า การ Export data คลิกขวาที่ database > Task > Generate Script… จะำพบกับหน้าจอWizard เริ่มการสร้าง script เลือกฐานข้อมูลทีต้องการ ตั้งค่าเพิ่มเติม Script Create เป็น False Script Data เป็น True Script Indexes เป็น True เลือกที่ Table เลือก ตารางที่ต้องการ เลือกว่าต้องการจะให้ผลออกมาอยู่ในรูปแบบไหน ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจอีกครั้งว่าตั้งค่าถูกต้อง กด Finish