รพจศ

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

การแก้ไขPassword โปรแกรมHosXp ด้วยตัวเอง

ในการเปลี่ยนข้อมูลนั้นด้วยตนเองในHosxp สามารถทำได้ดังนี้
1. ไปที่เมนู System > Show User Information
2.เมื่อเลือกแล้วระบบจะให้ทำการใส่รหัส ซึ่งก็คือpassword ที่เราล็อกอิน Hosxp ปัจจุบัน 
3.จะเข้าสู่หน้าเมนูข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นท่านสามารถเปลี่ยน password
เมื่อทำการแก้ไขแล้วให้กดบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยนpassword ครับ