รพจศ

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตารางน่ารู้

ตารางที่ใช้เก็บความเป็นบุคคลากรใน รพ
คือตารางชื่อ patient_hospital_officer