รพจศ

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการสำรองข้อมูลHosXP Server

เมื่อเปิดเครื่องServer  HosXPแล้วจะมีการสำรองข้อมูลดังนี้
  1. การสำรองข้อมูลอัตโนมัติแบบReal time หรือการReplication คือการSynchonizeข้อมูลจากเครื่องServer HOSXP ไปยังเครื่องSlave Server ซึ่งทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์มีเครื่องSlave Server 2 ตัว การสำรองข้อมูลแบบนี้มีหลักการคือ เครื่องserver ทำการเก็บlog eventที่เกิดขึ้นกับเครื่องServer จากฝั่งผู้ใช้งานทั้งหมดแล้วมีโปรแกรมหนึ่งทำการนำlog eventต่างๆไปเขียนในเครื่องสำรองแบบReal time ซึ่งeventในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นจะเป็นคำสั่งSQL ที่มีการระบุชื่อฐานข้อมูล ตาราง คอลัมภ์ และคำสั่งที่กระทำกับฐานข้อมูล
               1.1 ทำการคัดลอกฐานข้อมูลทั้งหมดจากเครื่อง HosXP Master Server ไปยังเครื่องHosxp Slave Server เครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2
                1.2 ทำการรันคำสั่งในเครื่องสำหรับReplicate โดยใช้โปรแกรม HOSxP Replication
Manager แล้วกดStart จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มการทำงานดังภาพ
เมื่อรันโปรแกรมแล้วให้ตรวจสอบMaxReplicationIDกับLastReplicationID ว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่
ตัวเลขมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ ถ้าตรงกันแสดงว่ามีการสำรองมูล
                1.3 การสำรองข้อมูลแบบนี้จะมีระยะเวลาในการsynconiteข้อมูลแอยู่ที่ประมาณ 5 วินาที
                1.4 เมื่อเครื่องMaster มีปัญหาเราสามารถนำเครื่องสำรองนี้ไปใช้งานได้ทันที
                1.5 จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเปิดให้โปรแกรมนี้ทำงานตลอด24ชั่วโมง เพื่อการสำรองข้อมูลที่ดี
    2. การสำรองข้อมูลด้วยตัวเอง คือการสำรองข้อมูลเองของผู้ดูแลระบบเอง ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปRestoreค่าของฐานข้อมูลได้โดยในตัวโปรแกรมHosxpก็มีเมนูในการสำรองข้อมูลด้วย

 
ซึ่งเราสามารถใช้คำสั่งสำรองข้อมูลนี้โดยระบุเวลาที่จะทำการสำรองข้อมูลได้ โดยที่นี้ทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์จะทำการสำรองในเวลาประมาณ 1.30 น.ของทุกวันเพราะช่วงเวลาดังกล่าวจะกระทบกับผู้ใช้งานและข้อมูลน้อย ซึ่งข้อมูลการสำรองแบบนี้จะอยู่ในเครื่อง Replication ที่เรารันไว้
       จากนั้นค่อยนำไฟล์ที่ได้ ไรท์ใส่แผ่นข้อมูลสำรองไว้อีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น