รพจศ

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเขียนรายงาน HOSxp เบื้องต้น ฉบับที่ 1

  ไม่ว่าโปรแกรมอะไรที่มีการเขียนขึ้นมาใช้ ฟังก์ชันที่ขาดไม่ได้ในการทำงานคือ การออกรายงานวันนี้เรามาดูกันว่าการเขียนรายงานในHosxp ทำอย่างไรบ้าง ในที่นี้ขอข้ามการแนะนำโปรแกรมที่ใช้ออกแบบรายงาน มาเริ่มกันเลย
       1. เข้าโปรแกรมออกรายงานซึ่งมีมาให้พร้อมกับการติดตั้งHoxp เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเลือก Custom Report

        2. ในขั้นแรกให้เลือกรายงานมาสักตัวหนึ่งขึ้นมาก่อน แล้วกด ที่ปุ่มDesign เพื่อเข้าไปเปลี่ยนชื่อ รายงาน แล้วกดปิดรายงานนั้นออกไป
จะมีปุ่มSave Report ขึ้นมาให้ทำการเปลี่ยนชื่อรายงานเป็นอย่างอื่น แล้วกด Save Report ตัวอย่าง เปลี่ยนชื่อจาก CUSTOM-  รายงาน สรุปค่ารักษาพยาบาลส่วนต่าง แยกตามสิทธิเกณฑ์คงค้าง และรายสิทธิ1 >>CUSTOM-รายงานผู้มารับบริการ ที่แผนกผู้ป่วยนอก แล้วบันทึก ระบบจะทำการสร้างรายงาน
ให้ใหม่โดยยังมีรายงานเดิมอยู่ เหมือนกับทำการคัดลอกรายงานในชื่อใหม่

3. ค้นหารายงานที่เราทำการเปลี่ยนชื่อไว้  
กดNext
ให้ทำการวางScript หรือ SQL ที่ทำการQuery แล้วลงไปแทนอันเดิม แล้วให้ลากคลุม Parameterที่จะใช้ส่งค่า แล้วทำการกดปุ่ม + ด้านบน  ถ้าส่งวันที่ไปเวลาเราเรียกใช้รายงานจะมีpop upให้เราเลือกวันที่ไปด้วย เช่น


เลือก NEXT  จะได้ดังรูป คือระบบจะทำตามคำสั่งSQLที่เราวางไว้ก่อนหน้าแล้วแสดงข้อมูลขึ้นมา


แล้วกดปุ่ม Design  แล้วทำการลบข้อมูลเก่าออกให้หมดจะได้หน้ารายงานว่างๆ
จากนั้นให้ทำการลากข้อมูลมาใส่ได้ตามอัธยาศัย ข้อมูลจะอยู่ที่ด้านขวามือ


ทำการpreview ดูก่อนได้แล้วทำการSaveเลย จบขั้นต้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น